Individuální logopedická práce 

Pro školní i školkové děti 

Školní děti:

Vaše školní dítě obtížně vyslovuje písmena, při čtení vynechává, zaměňuje nebo přidává písmena?
Obtížně skládá písmena do slov a obráceně, čte s námahou, domýšlí si slova,  má problém s porozuměním čteného textu?
Písmena - hlásky obtížně rozeznává sluchem, hlavně di, ti, ni - dy, ty, ny? 
Při psaní vynechává, přehazuje písmena, vynechává diaktrické znaménka, nevybavuje si je?
Při psaní má třes, tlačí na podložku, má obrácený sklon písma?
Zná pravopisná pravidla a přesto dělá gramatické chyby? 
Má problém se soustředěním atd..

 

Školkové děti:

 

Neváhejte nás kontaktovat, náš odborník Vám pomůže a poradí, jak s Vaším dítětem pracovat, aby lépe zvládalo učení. 

Mgr. Tamara Sopuchová tel.:725 068 725

Michaela Kotěrová tel.: 606 909 348

cena:45min. 250,-

 


 

NONA

tel.: 723 450 510

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510 skolinkanona@gmail.com