Výtvarná dílnička I. , II.

 
v plánu pro rok 2021/ 2022 
 
 
 
(kroužek se bude konat při minimálním počtu dětí - 4, maximum - 6 dětí)
 
Výtvarná dílnička I.  
pro děti které do NONY chodí
termín: 15:15 - 16:00 hod. 
cena za 1. pololetí: 1700,- (platba hotově pí. Kotěrové)
V ceně kroužku je veškerý výtvarný materiál. 
celkem: 17 lekcí
1. pololetí: 
kroužek nebude: 
 

PŘIHLÁŠKA - níže

 
2. pololetí 
celkem: 
cena za 2. pololetí: 1700,- (platba hotově pí. Kotěrové)
 
 
Výtvarná dílnička II. 
 pro děti které do NONY nechodí
termín: 
cena za 1. pololetí: 1700,- (platba hotově pí. Kotěrové)
V ceně kroužku je veškerý výtvarný materiál. 
celkem: 17 lekcí
1. pololetí: 
kroužek nebude: 
 

PŘIHLÁŠKA - níže

 
2. pololetí od 
celkem: 
cena za 2. pololetí: 1700,- (platba hotově pí. Kotěrové)
 

Pod vedením Lucie Thumové 

Více o lektorce nleznete zde .

Pro děti bude zábavné výtvarné tvoření, kdy děti spolu objevují a seznamují se s kouzelným světem výtvarných technik a materiálů.

Při výtvarném tvoření získávají děti nové podněty, rozvíjí fantazii, estetické cítění, jemnou motoriku a nadšení pro výtvarné činnosti.

Výtvarná dílnička bude koncipována tak, aby podporovala spontánní a intuitivní výtvarný projev dětí.

 

 

 

Přihláška - Výtvarná dílnička I

Přihlašuji tímto své dítě na kroužek - Výtvarná dílnička I 19/20 a zavazuji se zaplatit poplatek za 1. pololetí.

Přihláška - Výtvarná dílnička II

Přihlašiji tímto své díte na kroužek Výtvarná dílnička II 19/20 a zavazuji se zaplatit poplatek za 1. pololetí.

NONA

tel.: 723 450 510 

- omluvy

- kontakt s paní učitelkami

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510
- omluvy + kontakt s paní učitelkami

vedení:
Michaela Kotěrová
tel.: 606 909 348
Karolína Benešová
tel.: 602 764 705
skolinkanona@gmail.com