Jóga pro děti

 
v plánu pro rok  2021/2022 
 
 
 
(kroužek se bude konat při minimálním počtu dětí - 5, maximum - 8 dětí)
 
středa: 15:15 - 16:00 hod.
cena za 1. pololetí:  - (platba hotově pí. Kotěrové)
 
1. pololetí 

celkem:  19 lekcí

zahájení: 16.9.2020
ukončení: 27.1.
lekce nebude: 23.12., 30.12. 2020
cena: 1800,-
 
2. pololetí 
celkem: 
 
zahájení:
ukončení:
lekce nebude: 
cena:  
 
Pokud lektorka nebude moci uhrazenoulekci  v 1. pololetí poskytnout, bude lekce nahrazena v 2. pololetí.
Neposkytnuté lekce v 2. pololetí budou nahrazeny v červnu 2021 
 

     PŘIHLÁŠKA - níže      

 
Jógu vede : 

Renáta Janborová Nováková

Jsem maminkou 5 ti dětí, z toho dvě jsou osvojené z dětských domovů, což je pro mě jen trochu rozdílem k nacítění se do jejich dušiček, kdy ony si nesou více zátěží ze startu do života. Jinak v mém srdci mají stejné místo jako mé biologické děti. Takto namixované složení dětí, mě přivedlo nejen k dětské józe, ale i se zájmem k výchově zvané kontaktní rodičovství a inspiruji se i systémem Repektovat a být respektován. Jsem i v úzkém kontaktu  nadací Rozum a Cit, kteří pomáhají rodinám, které mají osvojené děti.

Jsem lektorkou gravid jógy, hatha jógy, power jógy, jógy jemné se zaměřením na zdravá záda a CORE. Veliký důraz kladu na relaxační praxi, která je přechodem k meditaci.

Dětské jóga je vedena dynamicky a hravě. Vyprávíme si příběh z Indie a zaujímáme pozice zvířátek a tanečníků a ochránců dětské říše. Děti, si formou hry zpevní, nejen fyzické tělo, dechovou hrou zvýší vitální kapacitu plic, ale i zvýší si sebevědomí.

Jednou se mě jedna z mých učitelek jógy zeptala:? :'co bys přála svým dětem, kdybys byla jejich sudička?'

Já jmenovala :' Lásku, štěstí, spokojenost '  a ona mi řekla, že to vše je krásné a cenné, ale nejvíc je potřeba Sebevědomí. (být si sebe vědom, být si vědom, toho co cítím, jak mi je a co potřebuji... 

Co dále já vnímám jako velmi důležité, je dětská fantazie... neberme ji dětem...Je to jejich hravý svět, kde je jim dobře a já si vážím toho, že mě děti s sebou někdy vezmou do kouzelné vesmírné lodi a já mohu cestovat s nimi.

Děti učím čakry, jejich barvy a význam, formou dětské hry, automatickou kresbu. Na závěr lekce dostanou vzkaz z karty jejich ochránce, lesní víly, jednorožce, nebo anděla.

Těším se na cestu do dětské říše 

Renáta

 

 

Přihláška - Jóga pro děti

Přihlašuji tímto své dítě na kroužek - JÓGA pro děti 20/21 a zavazuji se zaplatit poplatek za 1.pololetí.

NONA

tel.: 723 450 510 

- omluvy

- kontakt s paní učitelkami

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510
- omluvy + kontakt s paní učitelkami

vedení:
Michaela Kotěrová
tel.: 606 909 348
Karolína Benešová
tel.: 602 764 705
skolinkanona@gmail.com