N Á S T Ě N K A - AKCE - CO NÁS ČEKÁ

ve školním roce:  2021/2022

 

Výletů a ostatních akcí se mohou účastnit i ty děti, které v tento den do školky nechodí. 

Týká se to jen dopoledne, odpoledne není možné z důvodů kapacity.

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

všichni 

 

 
 
 
 

9.12. Vánoční výlet autobusem

příchod: 7:30 - 7:45 
S sebou batůžek s pláštěnkou a pití, léky pro toho kumu je špatně v autobuse. 
 
prohlídka s doprovodem : 

- ŠTĚDRÉ VÁNOCE aneb pod vánočním stromkem našich prababiček a pradědečků: historické hračky a pohlednice z doby první republiky 

 

-  V ten vánoční čas – Jan Kudláček/kresby a ilustrace pro děti

 
cena: 250,- 
 
 
 

12.12. - Vánoční cinkaní na návsi v Letech

cca od 15 - 18 hod.
děti budou zpívat koledy, čas vystoupení upřesníme
 
 
 
 

17.12. - Vánoční zahradní slavnost

děti budou mít vystoupení a pak bude něco dobrého na zub a na zahřátí 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

třída Pejsků - Lucka 

:Lesní výpravy - vžd-y čtvrtek pravidelně !!!!

nebude-li nám počasí přát půjdeme cvičit do Sokola
 

Pokyny pro LESNÍ VÝPRAVY 

příchod do NONY nejpozději 8:15

V den lesní výpravy si děti přinesou:

- batůžek, který budou schopny nosit na zádech, a nebude jim padat z ramen

- pláštěnku složenou v batohu

- pití v netekoucí lahvi

Oblečení: vhodné do lesa, vždy přizpůsobit teplotě

pokrývku hlavy - kšiltovku, klobouček, v zimě čepici

 S dětmi prozkoumáme okolní lesy, louky, místa kolem Berounky a hlavně budeme pozorovat přírodu. 

 
 

 ZAHRADNÍ ŠKOLKA - pravidelně v úterý - zahájíme na jaře

Pokyny pro ZAHRADNÍ ŠKOLKU 

příchod na zahradu NONY nejpozději 7:30-8:45

V den zahradní školky si děti přinesou to stejné jako na lesní výpravu 

Vyzvedávání v budově Nony v běžných časech .

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

třída Kočiček - Líba

 

 

Platí jen pro děti které v pátek chodí!

NONA

tel.: 723 450 510 

- omluvy

- kontakt s paní učitelkami

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Rozčlenění celého týdne 

 

 

„U nás každý týden začíná novou Pohádkou“

 

 
 

Pondělí: Zahájení a seznámení s tématem – jazyková propedeutika

Děti netradičním způsobem seznámí s aktuálním tématem, které jim bude představeno hraným krátkým příběhem, či pohádkou, ve kterém budou vtaženy do děje. Příběh budeme uveřejňovat na webu, aby se s ním mohla seznámit celá rodina a třeba ho i v domácím prostředí mohla dále využít.

 

Úterý: Pojďme tančit a zpívat – rytmika

Téma bude rozvíjet v hudebním, zpívacím a tanečním pojetí. Spojujeme pohyb s řečí, tím podporujeme vývoj řeči

 

Středa: Veselé sportování - Sokol Lety, venku

Práce s portfoliem

„Grafomotorika + sport v sokole“ - práce s portfoliem a pracovními listy, hry a soutěže v sokole 

 

Čtvrtek:  "U nás - začínají umělci“ 

Společné kreativní tvoření na dané téma týdne. 

 

Pátek: „Relaxujeme s jógou“ 

 cvičíme a opakujeme co jsme za celý týden zažily

 

Každý den: chodíme do přírody, na procházky, venku hrajeme bojovky, učíme se říkanky, zpíváme, kreslíme

 

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510
- omluvy + kontakt s paní učitelkami

vedení:
Michaela Kotěrová
tel.: 606 909 348
Karolína Benešová
tel.: 602 764 705
skolinkanona@gmail.com